Có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, có lòng yêu nghề, nhiệt tình

Có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, có lòng yêu nghề, nhiệt tình

21/12/2016

- Có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, có lòng yêu nghề, nhiệt tình công tác, có đạo dức nghề nghiệp. - Có ý thức tổ chức kỷ luật cao, bảo mật thông tin của cơ quan, doanh nghiệp; được rèn luyện đức tính và tác phong làm việc cẩn thận, nhanh nhạy kịp thời, chính xác.

Tài liệu Ngành Tài Chính

Tài liệu Ngành Tài Chính

21/12/2016

- Học sinh được trang bị những kiến thức nền tảng về kỹ thuật xây dựng, như: cơ học xây dựng, kết cấu xây dựng, sức bền vật liệu, vật liệu xây dựng, kiến trúc xây dựng, vẽ kỹ thuật và điện kỹ thuật xây dựng; những kiến thức cơ bản về tổ chức thi công xây dựng và quản lý doanh nghiệp ngành xây dựng.


Nhắn Tin