THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 12 CƠ SỞ QUẬN 7 ( 21/6/2018 )

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 12 CƠ SỞ QUẬN 7 ( 21/6/2018 )

22/06/2018

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP KHÓA 12 CƠ SỞ QUẬN 7 ( 21/6/2018)

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 12, 13 (CƠ SỞ 1,3,4) 24/4/18

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 12, 13 (CƠ SỞ 1,3,4) 24/4/18

20/03/2018

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 12, 13 (CƠ SỞ 1,3,4) cập nhật 24/4/18

Thời khóa biểu khóa 14 nhập học 2018 cơ sở 1,3,4 (25/5/18)

Thời khóa biểu khóa 14 nhập học 2018 cơ sở 1,3,4 (25/5/18)

26/03/2018

Thời khóa biểu khóa 14 ( Dành cho sinh viên mới nhập học ) cơ sở 1,3,4 (25/5/18)

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CHẾ BIẾN THỰC PHẨM CƠ SỞ 1 ( 29/5/2018 )

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP CHẾ BIẾN THỰC PHẨM CƠ SỞ 1 ( 29/5/2018 )

29/05/2018

Thời khoá biểu lớp chế biến thực phẩm


Nhắn Tin