THÔNG BÁO KHẨN VỀ VIỆC THAY ĐỔI LỊCH HỌC


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM

TRƯỜNG TRUNG CẤP SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2018

 

 

THÔNG BÁO

(Về việc: Thay đổi lịch học)

----------------------------

 

Theo kế hoạch đào tạo, kể từ ngày 01/7/2018 nhà trường tổ chức cho sinh viên ngành Du lịch; Nhà hàng khách sạn và các ngành khác đi kiến tập thực tế tại Đà lạt. Cô Loan được nhà trường bố trí phụ trách Đoàn kiến tập và củng cố phát triển ngành Du lịch tại Cơ sở 1; Vì vậy Ban giám hiệu thông báo: Môn học Dinh dưỡng cho trẻ mầm non của lớp 173MN2 tại Cơ sở Tân Phú sẽ tạm dừng kể từ ngày 05/7/2018 để cô Loan làm nhiệm vụ nhà trường giao. Thời gian học lại nhà trường sẽ thông báo sau.

- Thầy Trâm thông báo cho tất cả sinh viên ngành Sư phạm mầm non tại CS3 biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Cơ sở 3, GV (để thực hiện)

- Lưu VT, kiểm định

- Đăng Website

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

ThS. Nguyễn Việt Dũng

Bài liên quan

Mẫu Báo cáo kiến tập khóa 12
THÔNG BÁO QUAN TRỌNG THÁNG 12
Tuyển dụng việc làm hót nhất ngày hôm nay
Bảng đểm khóa 12 (2 năm 3 năm) cập nhật ngày 12/4/2018
Bảng đểm khóa 13 (2 năm 3 năm) cập nhật ngày 12/4/2018
THÔNG TIN QUAN TRỌNG CHO SINH VIÊN
THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 12 (CƠ SỞ 1,3,4)
THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 13 (CƠ SỞ 1,3,4)
THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 12, 13 (CƠ SỞ 1,3,4) 24/4/18
Lịch thi khóa 13 (các cơ sở 1,3,4) cập nhật 19/5/2018
Lịch thi khóa 12 (các cơ sở 1,3,4) cập nhật 19/5/2018
THÔNG BÁO NGÀY HỘI " PHỎNG vẤN-TUYỂN DỤNG LẦN 17 NĂM 2018
Sáng ngày 16/05/2018 Ban Chỉ Huy Quân Sự Quận Gò Vấp phối hợp trường Trung Cấp Sài Gòn tổ chức lễ thành lập đội tự vệ nhà trường.
MẪU BÁO CÁO KIẾN TẬP
Chọn ngành chọn nghề - Nỗi lo không của riêng học sinh, phu huynh mà của cả xã hội (28/05/2018)
Chi phí học THPT - Gánh nặng của 9 triệu người dân Việt Nam (28/05/2018)
Hết lớp 9: Chọn trung cấp để sớm có nghề ổn định hay học THPT?
Vì sao nhiều Phụ Huynh không muốn cho con học nghề?
HỌC SINH TỐT NGHIỆP THCS VÀ THPT NÊN HỌC NGHỀ GÌ?
THÔNG BÁO THỦ TỤC MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
Nhắn Tin