LỊCH THI CÁC KHÓA (12,13,14) cập nhật 19/12/2018

LỊCH THI LẦN 2 CÁC MÔN VĂN HOÁ KHOÁ 13,14 HỆ 3 NĂM

Lịch thi lần 2 các môn văn hoá khoá 13,14 28/11/2018


LỊCH THI HẾT MÔN KHÓA 12 (26/8/2018)

Lịch thi hết môn  Khóa 12- lần 1 (CS4) Xem tại đây

Lịch thi hết môn  Khóa 12- lần 2 (CS1, 3, 4) Xem tại đây

LỊCH THI HẾT MÔN KHÓA 13 (19/12/2018)

Lịch thi hết môn  Khóa 13- lần 1 (CS1, 3, 4 ) Xem tại đây

Lịch thi hết môn  Khóa 13- lần 2 (CS1, 3, 4) Xem tại đây

LỊCH THI HẾT MÔN KHÓA 14 (19/12/2018)

Lịch thi hết môn  Khóa 14- lần 1 (CS1, 3, 4) Xem tại đây

Nhắn Tin