HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEB SAIGONC.EDU.VN

- HỌC SINH XEM LỊCH HỌC TẠI MỤC " THỜI KHÓA BIỂU " bấm xem

- HỌC SINH XEM LỊCH THI TẠI MỤC " LỊCH THI " bấm xem

- HỌC SINH XEM KẾT QUẢ HỌC TẬP TẠI MỤC " XEM ĐIỂM " bấm xem

- CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN BÁO CÁO THỰC TẬP VÀ THI TỐT NGHIỆP TẠI MỤC " TỐT NGHIỆP " bấm xem

Nhắn Tin