Hình ảnh ngành kỹ thuật chế biến món ăn 

Hình ảnh ngành kỹ thuật chế biến món ăn

 Sinh viên ngành chế biến món ăn chụp ảnh chung với Hiệu Trưởng nhà trường

Hình ảnh ngành kỹ thuật chế biến món ăn

 Những sinh viên tiêu biểu của ngành trong giờ thực tập

Hình ảnh ngành kỹ thuật chế biến món ăn

 Biểu cảm của Sinh viên khi chọn học ngành chế biến thực phẩm

Hình ảnh ngành kỹ thuật chế biến món ăn

 Sinh viên ngành học có thao tác xử lý rao củ rất chuyên nghiệp

Hình ảnh ngành kỹ thuật chế biến món ăn

 Đôi bạn cùng tiến trong ngành

Hình ảnh ngành kỹ thuật chế biến món ăn

 Khâu chuẩn bị trước khi thực hiện các món ăn cực đẹp

Hình ảnh ngành kỹ thuật chế biến món ăn

 Giờ thực hành nghề nghiệp, khâu xử lý rau củ cho các món ăn

Hình ảnh ngành kỹ thuật chế biến món ăn

 Đôi bạn cùng tiến!

Hình ảnh ngành kỹ thuật chế biến món ăn

 

Hình ảnh ngành kỹ thuật chế biến món ăn

 

Hình ảnh ngành kỹ thuật chế biến món ăn

 

Hình ảnh ngành kỹ thuật chế biến món ăn

Nhắn Tin