Giới thiệu ngành Sư phạm Mầm non

Giới thiệu ngành Sư phạm Mầm non


Ngành Sư phạm mầm non

 

-       Chương trình Sư phạm Mầm non được thiết kế để đào tạo giáo viên mầm non trình độ trung cấp chuyên nghiệp, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp. Về năng lực chuyên môn, người học có đủ kiến thức và kỹ năng để tìm việc làm, đồng thời có khả năng tự học, tự nghiên cứu tiếp thu các thành tựu của khoa học giáo dục.

-       Sau khi tốt nghiệp người học có thể học liên thông lên các bậc học cao hơn để đáp ứng yêu cầu phát triển của bản thân, của khoa học giáo dục và của nền kinh tế xã hội.

-       Khi tốt nghiệp, người học được cấp bằng Trung cấp chuyên nghiệp có khả năng chăm sóc, giáo dục trẻ tại các trường mầm non, các cơ sở giáo dục mầm non, đảm bảo yêu cầu chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non của Bộ Giáo dục và Đào tạo qui định.


 

 

 

1. Ngành đào tạo:         SƯ PHẠM MẦM NON

2. Mã ngành: 42140201

3. Thời gian đào tạo:

-          24 tháng đối với học sinh đã tốt nghiệp THPT, THBT

-          27 tháng đối với học sinh trượt tốt nghiệp THPT, THBT

-          36 tháng đối với học sinh đã tốt nghiệp THCS hoặc học dở dang  THPT, THBT

4. Loại hình đào tạo:   Trung cấp chuyên nghiệp - Chính quy

5. Đối tượng tuyển sinh:  Học sinh tốt nghiệp THPT, THBT hoặc tương đương; học sinh trượt tốt nghiệp THPT, THBT; học sinh đã tốt nghiệp THCS hoặc học dở dang  THPT, THBT.

6. Mục tiêu đào tạo

6.1.                     V kiến thc

-       Hiểu biết đầy đủ kiến thức đại cương về khoa học xã hội – nhân văn phù hợp với ngành Sư phạm Mầm non.

-       Sử dụng kiến thức ngoại ngữ và tin học cơ bản để có thể nhận biết, vận hành sử dụng một số phương tiện nghe nhìn trong giáo dục mầm non.

-       Hiểu, trình bày và vận dụng được những kiến thức cơ bản về khoa học giáo dục như Tâm lý học Mầm non, Giáo dục học Mầm non, Phương pháp dạy học để có thể kiểm tra, đánh giá kết quả và quản lý quá trình chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non.

6.2.        V k năng

-         Vận dụng, liên kết những kiến thức cơ sở về giáo dục mầm non và phương pháp giảng dạy, các hoạt động giáo dục ở chương trình bậc học mầm non.

-         Vận dụng kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe trẻ lứa tuổi mầm non để lập kế hoạch, tổ chức chăm sóc sức khỏe trẻ mầm non.

-         Vận dụng tích hợp những kiến thức chuyên sâu về tâm lý lứa tuổi, giáo dục học mầm non để áp dụng hiệu quả trong công tác lập kế hoạch và tiến hành các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ lứa tuổi mầm non phát huy tính tích cực của trẻ.

-       Quan sát, tìm hiểu và đánh giá mức độ phát triển tâm lý của trẻ.

-       Thực hiện đúng các kỹ năng chăm sóc, giáo dục trẻ.

-       Kiểm tra, đánh giá được sự phát triển của trẻ trên lớp.

-       Hợp tác và giao tiếp đúng mực với trẻ, đồng nghiệp, phụ huynh.

-       Trình độ Tiếng Anh TOEIC từ 350 trở lên

-       Trình độ công nghệ thông tin: Chuẩn Tin học văn phòng

6.3.        Về thái độ

-       Luôn cập nhật thông tin để nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non.

-       Tích cực nghiên cứu học tập, rèn luyện nghiệp vụ sư phạm theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

-       Tuân thủ tổ chức kỷ luật, tu dưỡng phẩm chất đạo đức nhà giáo, có trách nhiệm nghề nghiệp, kể cả trách nhiệm với người sử dụng lao động và trách nhiệm đối với xã hội.

-       Có lòng yêu nghề, yêu trẻ, tận tụy với công việc, sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ được giao.

7.      Khung chương trình đào tạo

 

TT

Tên học phần

1

Giáo dục Quốc phòng-An ninh

2

Giáo dục chính trị

3

Giáo dục thể chất

4

Ngoại ngữ (tiếng Anh)

5

Pháp luật

6

Tin học

7

Kỹ năng giao tiếp

8

Giáo dục học đại cương

9

Giáo dục học mầm non

10

Tâm lý học mầm non

11

Tiếng Việt thực hành

12

Văn học thiếu nhi

13

Âm nhạc

14

Múa

15

Mỹ thuật

16

Vệ sinh, phòng bệnh cho trẻ mầm non

17

Giải phẩu sinh lý trẻ mầm non

18

Dinh dưỡng trẻ mầm non

19

Phương pháp cho trẻ mầm non làm quen với môi trường xung quanh

20

Đồ chơi trẻ em

21

Phương pháp tổ chức hoạt động âm nhạc cho trẻ mầm non

22

Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non

23

Phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ mầm non

24

Phương pháp phát triển ngôn ngữ trẻ mầm non

25

Phương pháp cho trẻ mầm non làm quen với văn học

26

Phương pháp cho trẻ mầm non làm quen với toán

27

Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non

28

Nghề giáo viên mầm non

29

Thực tập nghề nghiệp 1

30

Thực tập nghề nghiệp 2

31

Thực tập tốt nghiệp

32

Thi tốt nghiệp

 

Một số hình ảnh ngành Sư phạm mầm non

Giới thiệu ngành Sư phạm Mầm nonGiới thiệu ngành Sư phạm Mầm nonGiới thiệu ngành Sư phạm Mầm nonGiới thiệu ngành Sư phạm Mầm non

Nhắn Tin