Giới thiệu Ngành KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ 

Giới thiệu:

Ngành KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

 

Mục tiêu đào tạo

+ Nắm được đặc điểm kỹ thuật, cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị điện, lạnh, các thiết bị điện tử cơ bản trong các hệ thống máy lạnh và điều hoà không khí thông dụng.

+ Nắm được đặc điểm, cấu tạo, nguyên lý làm việc của các hệ thống máy lạnh và điều hoà không khí thông dụng.

+ Nắm được phương pháp vận hành, bảo dưỡng, lắp đặt sửa chữa, kiểm tra, thay thế thiết bị trong các hệ thống máy lạnh và điều hoà không khí thông dụng.

+ Năm được tình hình chuyên ngành máy lạnh và điều hoà không khí trong thực tiễn và tương lai gần.

+ Có khả năng bố trí nơi làm việc khoa học, an toàn.

+ Biết các phương pháp sơ cứu người bị nạn trong điện giật, b?ng lạnh, rơi ngã từ trên cao xuống.

+ Nhận biết, kiểm tra, đánh giá tình trạng, lắp đặt và thử nghiệm được các thiết bị điện, lạnh và các thiết bị điện tử cơ bản trong các hệ thống máy lạnh và điều hoà không khí thông dụng.

+ Lắp đặt được, vận hành, bảo dưỡng, kiểm tra, sửa chữa, thay thế thiết bị trong các hệ thống máy lạnh và điều hoà không khí thông dụng.

          + Sử dụng thành thạo các thiết bị nghề một cách an toàn; biết sơ cứu nạn nhân khi có sự cố xảy ra.

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: 

+ Sau khi tốt nghiệp người học có các kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể đảm bảo được các vị trí từ nhân viên kỹ thuật hoặc quản lý nhóm kỹ thuật tùy theo khả năng và yêu cầu của công việc cụ thể.

 + Học liên thông lên Cao đẳng, Đại học.

 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 

Mã/MH/MĐ

Tên môn học, môn đun

Số tín chỉ

Tổng số

MH1

Chính trị

2

30

MH2

Pháp luật

2

30

MH3

Giáo dục Quốc phòng- AN

2

45

MH4

Giáo dục thể chất

2

30

MH5

Tin học căn bản

2

45

MH6

Tiếng Anh căn bản

3

60

MH 07

Vẽ kỹ thuật

2

30

MH 08

Cơ kỹ thuật

2

30

MH 09

Cơ sở kỹ thuật điện

2

45

MH 10

Vật liệu điện lạnh

2

30

MH 11

Cơ sở kỹ thuật Nhiệt - Lạnh và điều hoà không khí

3

75

MH 12

An toàn lao động Điện - Lạnh

1

15

MH 13

Kỹ thuật điện tử

2

30

MĐ 14

Máy điện

3

75

MĐ 15

Trang bị điện

2

75

MĐ 16

Điện tử công suất (có Danh mục thiết bị)

2

30

MĐ 17

Đo lường Điện - Lạnh

6

120

MĐ 18

Lạnh cơ bản

4

90

MĐ 19

Hệ thống máy lạnh dân dụng (có Danh mục thiết bị)

6

120

MĐ 20

Hệ thống điều hòa không khí cục bộ (có Danh mục thiết bị)

4

90

MĐ 21

Thực tập Nguội

2

30

MĐ 22

Thực tập Hàn

2

30

MĐ 23

Thực tập Gò

2

30

MĐ24

Thực tập tốt nghiệp (Thực tập sản xuất)

6

270

 

Tổng

64

1155

1425

Nhắn Tin