Chương trình đào tạo ngành Pháp Luật 

1

Giáo dục chính trị

5

2

Pháp luật

2

3

Giáo dục Quốc phòng-AN

3

4

Giáo dục thể chất

2

5

Tin học

3

6

Tiếng Anh

5

7

Kỹ năng giao tiếp

2

8

Lý luận nhà nước & pháp luật

5

9

Soạn thảo văn bản

4

10

Luật Hiến pháp

3

11

Luật Hành chính

3

12

Luật hôn nhân & gia đình

2

13

Luật lao động

4

14

Luật hình sự

5

15

Luật tố tụng hình sự

4

16

Luật dân sự

4

17

Luật tố tụng dân sự

3

18

Luật doanh nghiệp

3

19

Luật đất đai

3

20

Nghiệp vụ văn thư, lưu trữ

3

21

Pháp luật về thuế

3

22

Pháp luật về quản lý hộ tịch, hộ khẩu

3

23

Công chứng và chứng thực

3

24

Thi hành án dân sự

2

25

TT tố tụng hình sự

2

26

TT tố tụng dân sự

2

27

TT soạn thảo văn bản

2

28

TT về quản lý hộ tịch, hộ khẩu

2

29

TT tốt nghiệp

12

30THI TỐT NGHIỆP3 môn

Nhắn Tin