KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

Mục tiêu đào tạo

+ Nắm được đặc điểm kỹ thuật, cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị điện, lạnh, các thiết bị điện tử cơ bản trong các hệ thống máy lạnh và điều hoà không khí thông dụng.

+ Nắm được đặc điểm, cấu tạo, nguyên lý làm việc của các hệ thống máy lạnh và điều hoà không khí thông dụng.

+ Nắm được phương pháp vận hành, bảo dưỡng, lắp đặt sửa chữa, kiểm tra, thay thế thiết bị trong các hệ thống máy lạnh và điều hoà không khí thông dụng.

+ Năm được tình hình chuyên ngành máy lạnh và điều hoà không khí trong thực tiễn và tương lai gần.

+ Có khả năng bố trí nơi làm việc khoa học, an toàn.

+ Biết các phương pháp sơ cứu người bị nạn trong điện giật, b?ng lạnh, rơi ngã từ trên cao xuống.

Nội dung chương trình:

Mã/MH/MĐ

Tên môn học, môn đun

Số tín chỉ

MH1

Giáo dục chính trị

2

MH2

Pháp luật

2

MH3

Giáo dục Quốc phòng- AN

2

MH4

Giáo dục thể chất

2

MH5

Tin học căn bản

2

MH6

Tiếng Anh căn bản

3

MH 07

Vẽ kỹ thuật

2

MH 08

Cơ kỹ thuật

2

MH 09

Cơ sở kỹ thuật điện

2

MH 10

Vật liệu điện lạnh

2

MH 11

Cơ sở kỹ thuật Nhiệt - Lạnh và điều hoà không khí

3

MH 12

An toàn lao động Điện - Lạnh

1

MH 13

Kỹ thuật điện tử

2

MĐ 14

Máy điện

3

MĐ 15

Trang bị điện

2

MĐ 16

Điện tử công suất (có Danh mục thiết bị)

2

MĐ 17

Đo lường Điện - Lạnh

6

MĐ 18

Lạnh cơ bản

4

MĐ 19

Hệ thống máy lạnh dân dụng (có Danh mục thiết bị)                                           

6

MĐ 20

Hệ thống điều hòa không khí cục bộ (có Danh mục thiết bị)

4

MĐ 21

Thực tập Nguội

2

MĐ 22

Thực tập Hàn

2

MĐ 23

Thực tập Gò

2

MĐ24

Thực tập tốt nghiệp (Thực tập sản xuất)

6


Nhắn Tin