Chương trình đào tạo 

Ngành đào tạo:     KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU

Khung chương trình đào tạo:

 

TT

Tên học phần

SỐ

ĐVHT

 
 
 

1

Chính trị

5

 

2

Pháp luật

2

 

3

Giáo dục Quốc phòng-AN

3

 

4

Giáo dục thể chất

2

 

5

Tin học

3

 

6

Anh văn căn bản

5

 

7

Kỹ năng giao tiếp

2

 

8

Kinh tế chính trị

3

 

9

Nguyên lý thống kê

3

 

10

Marketing thương mại

5

 

11

Lý thuyết tiền tệ tín dụng

4

 

12

Kỹ thuật soạn thảo văn bản

2

 

13

Kế toán thương mại

3

 

14

Anh văn thư tín thương mại

6

 

15

Luật thương mại VN và quốc tế áp dụng trong ngoại thương

3

 

16

Quản trị chất lượng hàng hóa

2

 

17

Kinh tế ngoại thương

7

 

18

Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu

6

 

19

Thanh toán quốc tế

4

 

20

Vận tải và giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu

4

 

21

Phân tích hoạt động kinh doanh

4

 

22

Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

4

 

23

Thủ tục hải quan hàng hóa XNK

4

 

24

TT.Tín dụng và thanh toán quốc tế

2

 

25

TT.Vận tải bảo hiểm ngoại thương

3

 

26

TT.Kinh tế ngoại thương

3

 

27

THI TỐT NGHIỆP

3 môn

 

Nhắn Tin