Chương trình đào tạo 

Ngành đào tạo:           CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CHẾ BIẾN VÀ BẢO QUẢN THỰC PHẨM

Khung chương trình đào tạo:

TT

Tên học phần

SỐ ĐVHT

1

Chính trị

5

2

Pháp luật

2

3

Giáo dục Quốc phòng-AN

3

4

Giáo dục thể chất

2

5

Tin học

3

6

Anh văn căn bản

5

7

Kỹ năng giao tiếp

2

8

Vẽ kỹ thuật

2

9

Kỹ thuật phòng thí nghiệm

2

10

Hóa đại cương

3

11

Hóa sinh thực phẩm

3

12

Vi sinh đại cương

3

13

Quá trình và thiết bị công nghệ thực phẩm

3

14

Quản lý chất lượng thực phẩm (HACCP, ISO,…)

2

15

Kỹ thuật an toàn

2

16

Nguyên liệu thực phẩm

2

17

Kiểm nghiệm chất lượng thực phẩm

3

18

Anh văn chuyên ngành

2

19

Đánh giá cảm quan thực phẩm

2

20

An toàn vệ sinh thực phẩm

2

21

Bao bì và bảo quản thực phẩm

3

22

CN chế biến đường, bánh kẹo

4

23

CN chế biến rượu, bia, nước giải khát

4

24

CN chế biến sữa và các sản phẩm sữa

4

25

Công nghệ chế biến thủy sản

4

26

Kỹ thuật lạnh đông TP

2

27

Marketing thực phẩm

2

28

Công nghệ sau thu hoạch

4

29

TT Chế biến bánh kẹo

2

30

TT Chế biến rượu, nước giải khát

2

31

TT Chế biến sữa

2

32

TT Chế biến thủy sản

2

33

THI TỐT NGHIỆP

3 môn

Chương trình đào tạo

Nhắn Tin