Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo

 

 

Ngành đào tạo:            ĐIỆN CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG

Khung chương trình đào tạo:

TT

Tên học phần

SỐ ĐVHT

1

Chính trị

5

2

Pháp luật

2

3

Giáo dục Quốc phòng-AN

3

4

Giáo dục thể chất

2

5

Tin học

3

6

Anh văn căn bản

5

7

Kỹ năng giao tiếp

2

8

An toàn điện

2

9

Lý thuyết mạch điện

4

10

Vẽ kỹ thuật điện

2

11

Vật liệu điện

2

12

Đo lường điện và cảm biến

4

13

Cơ kỹ thuật

2

14

Khí cụ điện

3

15

Vẽ thiết kế điện

3

16

Kỹ thuật điện tử

4

17

Anh văn chuyên ngành

2

18

Máy điện

4

19

Điện tử công suất

3

20

Truyền động điện (10 tiết TH)

3

21

Trang bị điện

4

22

Điều khiển lập trình PLC

4

23

Điều khiển điện - khí nén

3

24

Điều khiển logic (có 10 tiết thực hành phần mềm)

3

25

Vi điều khiển

2

26

Cung cấp điện (10 tiết thực hành phần mềm)

5

27

TT Thực hành điện cơ bản

3

28

TT Thực hành điện tử căn bản

2

29

TT Thực hành trang bị điện, sửa chữa điện

3

30

THI TỐT NGHIỆP

3 môn

Chương trình đào tạo

Nhắn Tin