Chương trình đào tạo

 

 

Ngành đào tạo:                       NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN

Khung chương trình đào tạo:

TT

Tên học phần

SỐ

ĐVHT

 

1

Chính trị

5

2

Pháp luật

2

3

Giáo dục Quốc phòng-AN

3

4

Giáo dục thể chất

2

5

Tin học

3

6

Anh văn căn bản

5

7

Kỹ năng giao tiếp

2

8

Tổng quan về du lịch

3

9

Cơ sở văn hóa Việt Nam

2

10

Lịch sử và di tích Việt Nam

3

11

Văn hóa ẩm thực

3

12

Thống kê kinh doanh

3

13

Tiếng Anh CN quản trị KD NH

4

14

Tiếng Anh CN quản trị KD KS

4

15

Bảo vệ môi trường & vệ sinh an toàn TP.

2

16

Marketing du lịch

2

17

Kinh doanh nhà hàng

3

18

Nghiệp vụ hướng dẫn

4

19

Tuyến điểm và thiết kế tour du lịch

4

20

Kỹ năng giao tiếp trong du lịch, NHKS

2

21

Nghiệp vụ nhà hàng

4

22

Nghiệp vụ khách sạn

4

23

Quản trị du lịch

3

24

Quản trị kinh doanh nhà hàng

4

25

Quản trị kinh doanh khách sạn

4

26

TT Nghiệp vụ hướng dẫn (TĐ & TK Tour; HD viên DL)

2

27

TT Thực hành quản trị kinh doanh nhà hàng

3

28

TT Thực hành quản trị kinh doanh khách sạn

3

29

THI TỐT NGHIỆP

3 môn

Chương trình đào tạo

Nhắn Tin