Ngành đào tạo:                       XÂY DỰNG  CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG

Khung chương trình đào tạo:

TT

Tên học phần

SỐ ĐVHT

1

Chính trị

5

2

Pháp luật

2

3

Giáo dục Quốc phòng-AN

3

4

Giáo dục thể chất

2

5

Tin học

3

6

Anh văn căn bản

5

7

Kỹ năng giao tiếp

2

8

Cơ học lý thuyết

2

9

Cơ học kết cấu

3

10

Vẽ kỹ thuật xây dựng

2

11

Sức bền vật liệu

4

12

Điện kỹ thuật

3

13

Thiết kế 2D bằng Autocad

3

14

Vật liệu xây dựng

2

15

Trắc địa

2

16

Kết cấu bê tông cốt thép

4

17

Kết cấu thép gỗ

2

18

Anh văn chuyên ngành

2

19

Nguyên lý thiết kế kiến trúc

4

20

Cấu tạo kiến trúc

4

21

Kỹ thuật thi công

4

22

Cấp thoát nước

3

23

Tổ chức thi công

4

24

Máy xây dựng

3

25

Quản lý dự án xây dựng

3

26

An toàn lao động

2

27

Dự toán xây dựng công trình

3

28

TT Bê tông, cốt thép, nề mộc, côppha, máy xây dựng

3

29

TT Kỹ thuật viên thiết kế (vẽ tay)

2

30

TT Kỹ thuật viên thi công (Vẽ máy)

3

31

THI TỐT NGHIỆP

3 môn

Nhắn Tin