CHUẨN ĐẦU RA:

Sau khóa học, học viên sẽ nắm được:

- Quy trình thủ tục hoạt động xuất nhập khẩu

- Kỹ năng đàm phán hợp đồng kinh doanh xuất nhập khẩu khôn khéo

- Cách kiểm tra thông tin đối tác và phương án phòng ngừa rủi ro khi ký hợp đồng

- Lựa chọn phương thức vận tải, giao nhận và bảo hiểm để tối đa lợi ích, tổi thiểu rủi ro

- Chi tiết về các thủ tục hải quan, cách thực hiện và những vấn đề cần lưu ý

- Quy trình thanh toán quốc tế trong xuất nhập khẩu và lưu ý

- Lựa chọn phương thức tối ưu để đảm bảo an toàn trong giao dịch xuất nhập khẩu

- Rút ra được bài học từ các sai lầm trong quá khứ của những Công ty Xuất Nhập Khẩu

ĐIỀU KIỆN HỌC TẬP:

- Tiếp thu kiến thức và kinh nghiệm từ những chuyên gia hàng đầu trong từng chuyên đề (Chi tiết bên dưới)

- Phương pháp đào tạo tiên tiến với những nghiên cứu tình huống cụ thể và nội dung bài giảng cập nhật hàng ngày

- Môi trường học tập chuyên nghiệp với phòng học tiện nghi, hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế.

- Giải lao giữa giờ với Tea Break, là cơ hội để các học viên giao lưu với giảng viên chuyên gia và các học viên khác

Nhắn Tin